E-kolegiji Aerodinamika 1prvenstveno je namjenjen studentima zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Polaznici će nakon ovog tečaja moći:
- Primjenjivati znanja iz mehanike fluida, matematike i mehanike na praktične probleme u aerodinamici
- Upoznati teoriju rada i primjenu panelnih metoda, koje služe za određivanje aerodinamičkih opterećenja na aerodinamičkim površinama
- Implementirati dobivena teorijska znanja razvojem računalnih programa u MATLAB-u.

Potrebna predznanja: Radi lakšeg svladavanja gradiva ovog tečaja, polaznik bi trebao savladati gradivo iz matematike (diferencijalni i integralni račun), mehanike (statika i dinamika) i mehanike fluida. Također, od polaznika se očekuje poznavanje osnova rada u MATLAB-u.
U kolegiju Helikopteri I - dio 'Osnove aerodinamike i mehanike leta' opisuju se specifičnosti aerodinamike helikoptera kao i osnove mehanike leta.

.
Osnivanje zrakoplova      2019-2020
Cilj kolegija je primjena osnovnih jednadžbi ravnotežnog leta na savladavanje problema određivanja performansi zrakoplova.
U okviru ovog kolegija dat će se prikaz kako i koliko konstruktivne značajke zrakoplova utječu na njegovu stabilnost i upravljivost te kako se te karakteristike mogu poboljšati primjenom sustava upravljanja. Naglasak je na praktičnim primjerima zrakoplova za koje će se zadaće analize statičke i dinamičke stabilnosti, upravljivosti te sustava upravljanja provoditi u programskom paketu Matlab/Simulink.
Stabilnost i upravljivost zrakoplova
Matlab logo
Namjena ovog tečaja je da vas upozna s glavnim elementima MATLABa i njegovim osnovnim funkcijama. Nakon ovog tečaja moći ćete koristiti MATLAB u različitim matematičkim izračunima, napisati program ili funkciju te svoje rezultate efektno grafički prikazati.
Cilj je tečaja upoznati vas s radom u MATLABu, pružiti vam osnovne informacije o tome kako primjenom MATLABa riješiti određeni zadatak. Ovaj tečaj predstavlja osnovu znanja i vještina koje morate savladati kako bi bili sposobni aktivno sudjelovati na vježbama kolegija 'Aerodinamika I', 'Performanse zrakoplova', i dr., a tako i kolokvirati pismeni dio tih kolegija.
Tečaj traje tri tjedna i prosječni polaznik trebao bi tri sata tjedno za uspješno savladavanje tečaja.