Cilj kolegija je primjena osnovnih jednadžbi ravnotežnog leta na savladavanje problema određivanja performansi zrakoplova.