Cilj kolegija:
Upoznavanje osnovnih dijelova robota i manipulatora te njihova konstrukcija, oblikovanje i dimenzioniranje. Analiza i razumjevanje izvedenih sistema.Osnove osnivanja.

Literatura:
E. Oberšmit : Zupčanici i ozubljenja, Liber, Zagreb 1981.M. Opalić: Prijenosnici snage i gibanja, Zagreb, 1995.S. Fronius: Antriebselemente, VEB Technik, Berlin 1980.
1. Uvod. Definicija i građa robota i manipulatora. Kinematska struktura.   Radni prostor robota. Kolizijski prostor. Koordinate.
2. Vrste robota i manipulatora. Postolja manipulatora ( manipulator na stalku; zidni (konzolni) manipulator; portalni manipulator; pokretni manipulator na tračnicama; slobodno pokretljiv manipulator.   Stupanj slobode gibanja. Za neke izvedene jedinice, određivanje stupnja slobode gibanja.
3. Postolje sa okretnom jedinicom. Postolje industrijskog robota Krevet i vodilice pokretnog industrijskog robota.   Proračunski model portalnog postolja (progib, torzija)
4. Varijante vodilica i potpornih oslonaca. Namjestiva temeljna ploča.   Osnove dimenzioniranja postolja. proračunski parametri pokretnog postolja.
5. Mehanizmi za ravno i paralelno vođenje. Hidraulički mehanizmi.   Analiza izvedbi različitih tipova vodilica. Osnove proračuna.
6. Vodilice linearnih jedinica. Smještaj energetskih i informacijskih vodova.   Proračun tipičnih izvedbi vodilica.
7. Pogoni okretnih jedinica. Centralna okretna jedinica industrijskog robota. Okretna jedinica sa hidrauličkim pogonom   Izbor i dimenzioniranje pogona.
8. Okretni zglob. Manipulatori sa okretnom zglobnom rukom. Okretne zglobne ruke. Konstruktivno oblikovanje elementa ruke.   Osnove dimenzioniranja okretne zglobne ruke.
9. Radna površina u ovisnosti o dužinama čaniva i zakretnom kutu. Vrste radnih površina.   Definiranje i konstrukcija radnih prostora.
10. Pogonski strojevi robota i manipulatora. Mehanički pogoni. Električni pogoni. Hidraulički pogoni.   Specifičnosti robotskih pogona. Kriteriji za izbor pogona i prijenosnika.
11. Prijenosnici snage i gibanja robota i manipulatora. Obični prijenosnici (zupčasti) sa smanjenom ili bez zračnosti. Harmonic drive. Ciclo prijenosnici.   Upoznavanje rada robota u industrijskom pogonu.
12. Ležaji. Ležaji sa smanjenom zračnošću. Linearni ležaji. Kuglična vretena. Podsivost ležaja.   Upoznavanje rada robota u industrijskom pogonu.
13. Zglobovi. Zračnost zglobova. Spojke, Sigurnosne spojke. Spojke s podesivim momentom.   Analiza izvedenih sustava
14. Hvatači. Vrste hvatača. Konstrukcija i proračun hvatača.   Analiza izvedenih sustava
15. Izjednačavanje masa. Osnove projektiranja elemenata robota i manipulatora. Izbor robota i manipulatora.   Analiza izvedenih sustava