Upoznavanje s osnovama optike, digitalne obrade slike na računalu. Osnove fotogrametrije, upoznavanje s optičkim mjernim sustavima baziranih na fotogrametriji. Mjerenje pomaka i deformacija. Virtualna realnost. Principi 3D skeniranja. Analiza oblika, programske podrške za obradu slike. Primjene u biomehanici, robotici i industrijskoj kontroli kvalitete.