U e-kolegiju "Aerodinamika 1 - dio praktična aerodinamika" primjenjuju se usvojene teoretske osnove za aerodinamičku analizu profila, krila i propelera. Naglasak je na praktičnim primjerima koji se provode primjenom programskog paketa MATLAB.