U kolegiju Helikopteri I - dio 'Osnove aerodinamike i mehanike leta' opisuju se specifičnosti aerodinamike helikoptera kao i osnove mehanike leta.

.