Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata Studija dizajna s multidisciplinarnim aspektima razvoja proizvoda i konstruiranja pomoću računala. Polaznici će u okviru ovog kolegija upoznati s osnovnim metodama i alatima koji se koriste u razvojnom procesu s posebnim naglaskom na oblikovanje pomoću računala.