Upoznavanje s elementima kotlova, njihovim pogonskim karakteristikama i proračunskim metodama.