Upoznavanje s principima planiranja, izbora lokacije, projektiranja i izgradnje novih energetskih postrojenja.