Student će nakon uspješno položenog predmeta moći:
- definirati funkciju i ciljeve održavanja
- prepoznati vrste održavanja u tehničkim sustavima
- definirati tijek informacija kada je potreban zahvat održavanja
- objasniti moderne strategije održavanja
- definirati kriterije održavatelja kod nabave nove opreme
- prepoznati odnos troškova održavanja i raspoloživosti
- izračunati pouzdanost tehničkog sustava
- provesti dijagnostiku tehničkog sustava mjerenjem vibracija