Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa suvremenim metodama umjetne inteligencije s primjenom u području konstruiranja i razvoja proizvoda. Studenti će se kroz samostalno rješavanje zadataka te projektni rad upoznati sa strategijama, algoritmima, metodama i alatima za računalnu sintezu u konstruiranju te strojno učenje i rudarenje velikih skupova podataka u svim fazama razvojnog procesa. Studenti će steći znanja potrebna za rad u multidisciplinarnim inženjerskim timovima koji razvijaju suvremene pametne tehničke sustave.