Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković
Izvođači: Ivan Damiani, dipl. ing. - Terenske vježbe
Davor Popović, univ. spec. pol. - Terenske vježbe

Ivan Damiani, dipl. ing. - Seminar
Davor Popović, univ. spec. pol. - Seminar

doc. dr. sc. Zoran Domitran - Predavanja
Davor Popović, univ. spec. pol. - Predavanja
Opis predmeta:
Student treba znati sažeti, nabrojiti, objasniti, razlikovati i izreći opis, namjenu i TT karakteristike ustrojbenog pješačkog naoružanja do kalibra 20 mm te protuoklopnog naoružanja pješaštva. Rukovanje svim vrstama ustrojbenog streljačkog i PO naoružanja te njihova pravilna uporaba.
Literatura:
  1. Pješačko oružje s nastavom gađanja; Miroslav Fabijanić, Marko Parizoski, Vjekoslav Lupinski; Narodne novine, Zagreb; 204
  2. Pešadijsko naoružanje s nastavom gađanja; Obrad Dinić, Obrad Vučinić, Tomislav Ristić, Vojko Subotić; Vojno izdavački zavod, Beograd; 420
  3. Sredstva za protuoklopnu borbu; Gama Grafit, Krapina, Zagreb
  4. O., Pešadijsko naoružanje sa nastavom gađanja PRAKTIKUM; Dimić O.,Vučinić O.; Vojno izdavački zavod, Beograd