Evolucijski algoritmi (EA) najpoznatiji su predstavnik skupine biološki inspiriranih algoritama i sastavni  su  dio znanstvenoga područja umjetna inteligencija. Koriste se za pronalaženje optimalnih rješenja složenih tehničkih problema. U ovom kolegiju vrlo postupno (nježno) upoznat ćemo se s primjerima konkretnih tehničkih problema uspješno riješenih primjenom EA. Pronaći ćemo odgovor na pitanje zašto EA rade i kako EA rade. Na više konkretnih primjera implementirat ćemo EA u nekom od programskih jezika: matlab, python ili slično. Implementirat ćemo korak po korak rješenje binarnog OneMax problema. Implementirat ćemo korak po korak rješenje kombinatornog Travelling Salesman Problema (TSP). TSP je težak optimizacijski problem općenito nerješiv u polinomnom vremenu. Implementirat ćemo diskretizacijsku numeričku metodu konačnih elemenata unutar EA ovojnice za optimiranje strukture rešetkastih konstrukcija. Konstrukcije ćemo istodobno optimirati po dva  suprostavljena kriterija: minimizacija mase i maksimizacija krutosti. Ilustrirat ćemo primjenu EA za optimiranje trajektorije robotskog kretanja. Ilustrirat ćemo primjenu EA za optimiranje multimaterijalnih rešetkastih struktura.