Mehatronika predstavlja sintezu mehanike, elektronike i upravljačkih sustava. Tako se njihovom integracijom i sinergijskim efektima dobivaju bolji proizvodi i tehnologije. Cilj kolegija upoznavanje je s modeliranjem, analizom i sintezom mehatroničkih sustava. Poučava se povezivanje elektroničkih upravljačkih uređaja, senzora i aktuatora sa različitim mehanizmima.