Ciljevi predmeta: Uvod u dinamičko modeliranje i računalne simulacije konstrukcijskih sustava s ciljem pripreme numeričkih modela za dinamičku analizu i simulaciju strojarskih konstrukcijskih sustava s unutarnjom kinematičkom strukturom (mehanizmi, mehatronički sustavi, vozila i letjelice, biomehanički sustavi).