Cilj predmeta je opisati postupke i metode matematičkog modeliranja i dinamičke analize karakterističnih zadaća statičke i dinamičke aeroelastičnosti nosećih i upravljačkih površina zrakoplovnih konstrukcija.