U okviru ovog kolegija dat će se prikaz kako i koliko konstruktivne značajke zrakoplova utječu na njegovu stabilnost i upravljivost te kako se te karakteristike mogu poboljšati primjenom sustava upravljanja. Naglasak je na praktičnim primjerima zrakoplova za koje će se zadaće analize statičke i dinamičke stabilnosti, upravljivosti te sustava upravljanja provoditi u programskom paketu Matlab/Simulink.
Stabilnost i upravljivost zrakoplova