Online učenje kolegija Menadžment ljudskih potencijala

Prvo predavanje bit će u srijedu 1.3. u 8:00 sati u A411