Poduzeće kao element tržišnog sustava privređivanja. Teorija proizvodnje i koncept proizvodne funkcije u kratkom vremenskom periodu, te koncept proizvodne funkcije u dugom vremenskom periodu. Kapacitet. Teorije prilagođavanja. Teorija troškova. Ponašanje varijabilnih, fiksnih i ukupnih troškova u kratkom roku. Troškovi u dugom roku. Ravnoteža konkurencijskog poduzeća. Kritične točke u poslovanju poduzeća. Analiza točke pokrića. Odlučivanje o cijenama proizvoda. Pokazatelji efikasnosti poslovanja