Student će nakon uspješno položenog predmeta moći:
- provesti analizu potreba za uvođenjem poslovne inteligencije 
- provesti prikupljanje podataka
- skicirati sheme poslovnih procesa
- definirati strukturu baze podatka
- modelirati bazu podataka
- identificirati alat za modeliranje poslovne inteligencije (ETL)