Izborni kolegij Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije proizašao je iz znanstvano-istraživačkog MZOS projekta Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivog toplinskog spremnika kojeg je inicirao prof.dr.sc. Miroslav Ruševljan 2006. godine. Kolegij se izvodi od 2009. godine. Podloge za predavanja pripremljene su još 2010. godine i sve do današnjeg dana sukcesivno se nadopunjuju.

 

Posebno vrijedan dio predavanja su praktična iskustva. Na FSBu su tako u posljednjih desetak godina izvedena četiri istraživačka postrojenja, dvije geotermalne, jedna dizalica topline zrak-voda i jedna solarna dizalica topline. Dva pilot postrojenja koriste se za cjelogodišnje grijanje i hlađenej po dviju učionica Fakulteta. Dodatno, kroz IPA projekt GeothermalMapping slična istraživanja proširena su na više lokacija u tehničkim i strukovnim školama, opremljenih sustavom tlo-voda, diljem Hrvatske (Osijek, Požega, Čakovec, Gospić, Zadar, Knin).

 

Navedena istražna postrojenja opremljena su sofisticiranom mjernom opremom koja omogućuje određivanje tokova energije za pojedine komponente podsustava proizvodnje, optimiranje te mjerenje sezonske učinkovitosti dizalice topline. Također izvedena pilot postrojenja trajno služe za provedbu laboratorijskih vježbi, izradu završnih i diplomskih radova, promociju i vrednovanje tehnologije dizalica topline i OIE među znanstvenom, stručnom i širom populacijom te su temelj suradnje s priznatim sveučilištima i institutima izvan Hrvatske.

 

Primjena ljevokretnih procesa u današnje vrijeme sve više teži iskorištavanju „hladne“ i „tople“ strane rashladnih uređaja. Sve je više uređaja u primjeni (posebno u industriji) koji rada kao rashladno/ogrjevni procesi. Predmetni materijali pokrivaju i navedenu tematiku.