Cilj ovog kolegija je osposobljavanje studenata za rješavanje svih onih inženjerskih zadataka koji uključuju kinematiku i dinamiku strojeva, vozila, robota i manipulatora.