Cilj kolegija jest upoznavanje s osnovama hidraulike i pneumatike, te njihovim primjenama. Osnovni hidraulički i pneumatski elementi, te njihovo povezivanje u sustave tema je kolegija. Također, podučavaju se i metode upravljanja hidrauličkim i pneumatskim sustavima. Poseban naglasak dan je na praktične, laboratorijske vježbe, gdje studenti slažu i provjeravaju projektirane hidrauličke i pneumatske sustave.