Upoznavanje s osnovnim pojmovima automatske regulacije i elementima automatizacije sustava. Modeliranje dinamičkih sustava. Analiza linearnih vremenski invarijantnih sustava u vremenskom, kompleksnom, i frekvencijskom području, te u prostoru stanja. Analiza i sinteza regulacijskog kruga (struktura kruga, zahtjevi regulacije, podešavanje parametara regulatora).