Cilj kolegija je upoznavanje s metodom prostora stanja za jednovarijabilne i multivarijabilne sisteme. Prelazak u prostor stanja za kontinuirane i diskretne sisteme. Analiza i sinteza regulacijskog kruga u prostoru stanja.