Upoznavanje je s osnovnim pojmovima, primjenama i metodama automatizacije i automatske regulacije. Upoznaju se načini izražavanja dinamike sustava u matematičkom obliku prikladnom za analizu i sintezu upravljanja, te dinamičke značajke sustava. Razumijevanje pojma povratne veze i njenog utjecaja na svojstva sustava, te upoznavanje s opisom sustava u frekvencijskom području također je cilj kolegija.