Razumijevanje logističkih procesa u proizvodnji i prometu roba i usluga. Poznavanje osnova tehničke logistike. Znanja značajki materijala i njihovih tokova. Izvedbe i značajke sustava transporta, skladištenja i upravljanja zalihama.
Značaj i zadaci logističke potpore procesima u zrakoplovstvu.