Razumijevanje logističkih procesa u proizvodnji i prometu roba i usluga. Poznavanje osnova tehničke logistike. Znanja značajki materijala i njihovih tokova. Izvedbe i značajke sustava transporta i skladištenja. Znanja i primjena metodologije, metoda i infoalata za projektiranje logističkih sustava. Razumijevanje potencijala logistike.