Cilj ovog kolegija je upoznati studente s funkcijom tehnološke pripreme proizvodnje. Pojam i važnost projektiranja tehnoloških procesa (PTP), PTP primjeri (odabir primarnog procesa, odabir i redoslijed operacija, alata, strojeva), određivanje vremenske i materijalne norme, proračun vremena izrade, proračun troškova izrade, optimiranje PTP - a s primjerima, pristup modernizaciji proizvodnje te unapređenje i razvoj PTP su obuhvaćeni ovim kolegijem.