Upoznavanje i razumijevanje modela i metoda projektiranja i optimizacije pojedinih logističkih problema.