Ovladavanje pojmovima održive proizvodnje (Sustainable Production):

  • Procjene životnog ciklusa proizvoda (LCA),
  • Upravljanja životnim ciklusom (LCM),
  • Proračuna emisije štetnih tvari lokalno i globalno na konkretnim primjerima,
  • Procjena ukupnih troškova proizvodnje (TCE).