Razumijevanje logističkih procesa u proizvodnji i prometu roba i usluga. Poznavanje osnova tehničke logistike. Znanja značajki materijala i njihovih tokova. Izvedbe i značajke sustava i opreme unutrašnjeg transporta i skladištenja.