Razumijevanje pojma i funkcija/aktivnosti logističkog menadžmenta i upravljanja lancima opskrbe.
Razumijevanje strukture i utjecaja troškova logistike u poslovnim procesima.