Izborni tehnički kolegij u II. semestru diplomskih studija strojarstva i zrakoplovstva.