Ciljevi kolegija
Stjecanje osnovnog znanja za projektiranje, proračun i konstrukciji građevinskih strojeva


Ishodi učenja
 
Razlikovati građevinske strojeve, prema tipu i vrsti radnog uređaja i području njihove primjene
 
 
Preporučitii potrebni građevinski stroj za zadane pogonske uvjete.
 
 
Izračunati potrebne radne učinke pojedinih građevinskih strojeva za zemljane radove ovisno o pogonskim uvjetima.
 
 
Oblikovati konstrukcijsko rješenje radnog uređaja zadanog građevinskog stroja.
 
 
Usporediti različite građevinske strojeve, analizirati njihove tehničke karakteristike i dati prijedlog optimalnog izbora.
 
 
Procjeniti područja primjene određenog građevinskog stroja.
 

Prezentirati rezultate istraživanja tržišta za zadani građevinski stroj.