Ovaj kolegij sastoji se od predavanja i vježbi u klasičnom obliku, pri čemu se Moodle koristi kao pomoć pri distribuciji materijala te definiranja zadataka na vježbama.

Kolegij je zaštićen lozinkom koja se može dobiti od nastavnika

Svi polaznici radi evidencije moraju upisati kolegij i u e-učenju (Moodle).