Namjera je studentima prikazati primjenu metode konačnih elemenata u analizi i projektiranju složenih strojarskih konstrukcija. Osim statičke analize pokazuju se osnove linearne stabilnosti te dinamičke i toplinske analize. Vježbe na računalu uključuju rad s komercijalnim paketom za metodu konačnih elemenata. Na primjerima iz inženjerske prakse prikazat će se učinkovitost i točnost numeričkih metoda proračuna.