Svrha e-kolegija jest upoznavanje studenta s problematikom mehaničkih svojstava materijala i njihovim ispitivanjem. Razmatranje pojedinih mehaničkih svojstava i njihova povezanost s mikrostrukturom materijala predstavljaju jedan od najvažnijih kriterija pri izboru ispravnog materijala za specifičnu primjenu.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći: 
- objasniti postupke ispitivanja osnovnih mehanička svojstva materijala;
- objasniti mehanizme očvrsnuća kod metalnih materijala;
- Interpretirati razlike između inženjerskog i stvarnog dijagrama naprezanje-istezanje;
- objasniti značaj mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja;
- opisati pojavu umora materijala i definirati najvažnije utjecajne čimbenike;
- analizirati mehanizme puzanja i identificirati načine za povećanje otpornosti puzanju;
- objasniti različite koncepte mehanike loma;
- identificirati uzroke različitih lomova;
- primijeniti veličinu lomne žilavosti kod dimenzioniranja strojnih dijelova i elemenata;
- izabrati mehanička svojstva koja određuju mehaničku otpornost materijala za određene eksploatacijske uvjete