Električna oprema motornih vozila

Osnovne informacije o kolegiju

Studij:

Strojarstva

Smjer:

Konstrukcijski

Usmjerenje:

Motori i vozila

Ukupno sati:

3 [2 + 1]

ECTS:

4

Nastavnik:

prof. dr. sc. Zoran Lulić

Tip kolegija:

stručni

Vježbe:

Laboratorij za motore i vozila,
(eventualno terenska nastava posjete tvrtkama i/ili radionice zastupnika proizvođača vozila)

Provjera znanja:

kontinuirana [kolokviji, izrada seminarskih radova],
ispit (pismeni + usmeni) ili 2 kolokvija

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenta s električnom opremom suvremenih motornih vozila