Opis predmeta:
Upoznavanje s tehničkih karakteristikama, regulativom i ekonomskim apektima obnovljivih izvora energije. Proračuni utjecaja OIE na tehničke prilike u mreži, vođenje elektroenergetskog sustava sa OIE, te planiranje EES-a sa visokim udjelom OIE. Upoznavanje sa sustavima skladištenja energije i njihovom ulogom u integraciji OIE.