E-kolegij s bazom znanja za sve studente koji su uključeni na kolegijima Katedre za autonomne sustave i računalnu inteligenciju te sve studente koji rade svoje projekte, završne i diplomske radove u CRTA-i.