Temeljna ideja ovog kolegija je dati teoretski okvir i konkretne vještine potrebne da se koncept tehničkog proizvoda u neprekinutom lancu izvede iz virtualne (CAD) skice do fizičkog proizvoda na optimalan način. U kolegiju će se obraditi izrada trodimenzionalnog modela proizvoda, strukturna analiza proizvoda, optimiranje proizvoda prema različitim kriterijima. Dat će se pregled digitalnih tehnologija za mjerenje, tvorbu geometrije, simulaciju, animaciju, analizu te izradu proizvoda direktno iz CAD okoline.