Čvrstoća broda  2023/2024.

Upoznavanje s analitičkim i numeričkim metodama za proračun čvrstoće nosive konstrukcije broda.