Čvrstoća broda .

Upoznavanje s analitičkim i numeričkim metodama za proračun čvrstoće nosive konstrukcije broda.