Cilj kolegija: Upoznavanje s osnovnim pojmovima automatske regulacije, upravljačkim sistemima i upravljačkim lancima. Opis i izražavanje dinamike sustava pomoću prijenosne funkcije. Razumijevanje ponašanja sistema u frekvencijskom i diskretnom području. Upoznavanje s osnovnim elementima regulacijskog kruga. Razumijevanje zahtjeva regulacije i sinteze regulacijskog kruga.