Upoznavanje s teorijskim osnovama simulacija diskretnih događaja. Teorija i praksa primjene komercijalnih softverskih alata za izgradnju simulacijskih modela proizvodnih i logističkih sustava.