U kolegiju će se obraditi područje plastične ambalaže, koje uključuje plastične materijale i svojstva za ambalažnu primjenu, najvažnije postupke izradbe plastične ambalaže i postupke gospodarenja plastičnim ambalažnim otpadom.