Kolegij VI. semestra preddiplomskog studija zrakoplovnog inženjerstva.
Primjena metoda nerazornih ispitivanja u zrakoplovstvu.