Cilj kolegija: Osposobiti studente za samostalan odabir i upobabu različitih CAD programskih aplikacija i modula u svrhu ispunjenja zadanog konstrukcijskog zadatka. Inženjeri u svom radu sve se više oslanjaju na pomoć raznih CAD programskih aplikacija da bi u što kraćem roku ostvarili zadane ciljeve.