Cilj kolegija je studentima prenesti znanja potebna za razumijevanje teorije, prakse, alata i tehnika upravljanja znanjem. Upravljanje znanjem odnosi se na niz postupaka koje koriste organizacije da bi identificirale, stvorile, prezentirale i distribuirale znanje za ponovno korištenje i učenje.